23 februari 2021

Interview Projectleider Gebiedsontwikkeling – Wolter Boerema

MRM legt uit

Interview Projectleider Gebiedsontwikkeling – Wolter Boerema

Bij welke gemeente ben je gedetacheerd?
Ik ben gedetacheerd bij de Gemeente Leeuwarden in het projectteam De Zuidlanden

Kan je uitleggen hoe het in hoofdlijnen werkt binnen de gemeente?
Binnen een gemeente heerst vaak een eigen gecreëerde werkcultuur. Overal is het net weer even anders geregeld en georganiseerd. Bij de start van een opdracht heeft het wat tijd nodig omdat duidelijk en scherp te krijgen. Dit betekent onder andere dat er iets wordt geroepen, dit dient dan verder te worden uitgevraagd. Dat geldt ook voor de inhoudelijke werkzaamheden. Die zijn over het algemeen bij het begin van een klus erg globaal. Er dient dan doorgevraagd te worden welke verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij een klus horen en welke taken en exacte vraagstukken er liggen. Na een korte inwerkperiode wordt duidelijke wat er echt speelt en voor welk probleem een oplossing gevonden dient te worden. 

Heb je dit werk altijd al gedaan?
Ik werk al jaren voor overheden maar wel in verschillende rollen. Ik ben opgeleid als civiele techneut en bedrijfskundige. Vanuit dit werk al snel met projectontwikkeling in aanraking gekomen en heb mij toen gespecialiseerd in de gebiedsontwikkeling als plan- en vastgoedeconoom. Met daarbij een brede belangstelling voor de administratieve organisatie en de wijze waarop managementrapportages worden gemaakt. Ter aanvulling op die belangstelling heb ik tevens een opleiding tot financieel controller gevolgd. Via functies als senior adviseur gebiedsontwikkeling, interim manager grondzaken vestigingsmanager van adviesbureaus, heb ik mij verder opgewerkt als projectmanager gebiedsontwikkeling.

Wat doe je precies als projectmanager? 
Als projectmanager zorg je voor een goed verloop van een opdracht en breng je daarvoor de mensen (benodigde inhoudelijke disciplines en de intern/extern betrokkenen ) bij elkaar. Er zijn verschillende stadia van opdrachten bijvoorbeeld een gebiedsontwikkeling opdracht, vastgoedontwikkeling of het uitwerken en realiseren van een civieltechnisch werk. Denk hierbij aan het bouwrijp maken of woonrijp maken van een woonwijk maar ook het realiseren van bruggen, waterlopen en aanlegvoorzieningen voor boten. 

Gebiedsontwikkeling vanaf de start vind ik persoon het interessantste. Dan moet er vooraf met partijen moet worden afgestemd hoe een gebied ontwikkeld dient te worden, aan welke voorwaarden het moet voldoen, wat zijn de belemmeringen, wat zijn de wensen en waar liggen de risico’s. 

Het mooiste is als je een gebiedsontwikkeling opdracht via participatie tot een plan mag maken.   Participatie  betekent dat mensen over een bepaald gebied mee kunnen beslissen over de invulling van de  bestemming/opdracht en hoe dit verder ontwikkelt dient te worden. Dit kan bereikt worden door partnerorganisaties zoals provincies en waterschappen mee te laten participeren. Maar met name  ook de burgers zelf mee te laten denken. Daar maak je het immers voor. Wel dient het heel duidelijk te zijn wat de opdracht is en over welke zaken mag worden meegedacht en op welke onderdelen de participatie geen invloed kan hebben. 

Omdat ik natuurlijk  vaak werkzaam ben voor een gemeente dienen de mensen binnen de gemeente ook niet vergeten te worden in de participatie en besluitvorming. Dus ook de wethouders dienen op het juiste moment informatie in de raad naar voren te brengen. Die zijn immers degene die een eindbesluit nemen. Dit betekent dat je het hele speelveld moet kennen en weten welke partijen meespelen en meebeslissen.

Tot slot is er nog een mooi verhaal over een participatietraject bij een gemeente. Hierbij zijn we meer dan een jaar bezig geweest om een nieuwe bestemming te zoeken voor een locatie midden in een dorp. Dit hebben wij hij stap voor stap gedaan met de direct omwonende en de gemeentelijke organisatie. Na een jaar was er uitsluitsel en lag er een mooi plan dat gedurende het jaar was omarmd door bewoners en de gemeente inclusief het college. Toen de bestemmingsplanwijziging benodigd was om het plan te realiseren en deze uiteindelijk bij de Raad werd voorgelegd werden vanuit verschillende partijen moties ingediend met daarin voorstellen hoe deze locatie in te vullen. Het resultaat was dat  het participatietraject bijna was gesneuveld onder het geweld in de politieke arena. 

Leerpunt hiervan was om ook de Raad mee te nemen vanaf het begin van het participatieproces en ze in kennis te stellen van de voortgang en bereikte resultaten. 

Wat zijn de moeilijke dingen binnen jouw functie?
De moeilijkheden binnen deze functie is vooral de besluitvorming. Zoals ik ook al eerder heb aangegeven is het goed en heel mooi om te zien hoe burgers meedenken en mee participeren in ideeën en hun mening kunnen ventileren over het leefbaar maken van hun eigen omgeving. Maar dan denk je het met de bewoners te hebben afgestemd, alleen dan dient het college en de Raad nog een besluit te nemen. Wanneer deze mensen niet tijdig in het proces worden meegenomen dan kan alles weer veranderen. Dit kan leiden tot frustratie in het team, maar ook bij de burgers. Goede en duidelijke communicatie is dan erg belangrijk en weten wanneer mensen over wat geïnformeerd moeten worden.

Daarnaast is het ook van belang om het hele proces te overzien. Dus het contact maken met teammanagers, het voor elkaar krijgen van bepaalde zaken. Het is hierbij van belang dat je de juiste lijntjes legt en dat je weet wie je wanneer moet benaderen. Al met al maakt dit de functie erg afwisselend en interessant.

Wat is het speelveld binnen deze functie?
Binnen de functie van projectmanager is er een groot speelveld. De partijen zijn de burgers, de collega’s van de verschillende afdeling, het bestuur (wethouders) en andere publieke organisaties zoals een waterschap en provincie. Indirect heeft de politiek natuurlijk ook invloed. 

Welke persoonlijke eigenschappen dient een projectmanager te hebben?

Een projectmanager moet vooral een helicopterview hebben. Dit betekent dat er inzicht moet zijn wat er nodig is in bepaalde situaties. Maar hij dient ook te weten hoe het proces dient te verlopen. Daarnaast moet iemand organisatie sensitief zijn en de handleiding van de mensen kunnen aflezen. Dit betekent dat hij/zij moet weten hoe lijntjes lopen en welke mores er geldt binnen het gemeentelijke bedrijf.

Welk opleidingen zijn belangrijk binnen het ruimtelijk domein?
Dat hangt af van de functie binnen het ruimtelijk domein. Zelf ben ik projectleider en ben opgeleid als civiele techneut/bedrijfskundige. Daarnaast heb ik ook specialistische opleidingen gevolgd die met grondzaken en financiën van doen hebben. Dit samen maakt dat ik breed ben opgeleid en ook  gedifferentieerde werkervaringen heb. Dit is wat ook noodzakelijk is als bagage voor een projectmanager. Je hebt met veel verschillende partijen te maken. Zaken moeten met elkaar verbonden worden en hier is een generalist belangrijk- 

Waarom heb je gekozen voor het werken met MRM?
Ik heb gekozen om voor MRM te gaan werken omdat zij zich onderscheiden van andere detacheringsbureaus door de persoonlijke benadering. Het gaat niet enkel om de kunde die je mee neemt die commercieel uit te nutten is, maar het gaat erom hoe je als persoon je goed voelt bij de dagelijkse werkzaamheden. MRM lijkt wat dat betreft qua cultuur meer op een adviesbureau. Daarnaast krijg ik alle ruimte en medewerking om mijn kennis en kunde door te geven aan de minder ervaren collega’s binnen MRM in mijn rol als domein coördinator.