5 februari 2021

Interview Ronald Smilda, Toezichthouder Bouw

MRM legt uit

Interview Ronald Smilda, Toezichthouder Bouw

Bij welke gemeente ben je gedetacheerd?

Momenteel ben ik gedetacheerd bij de gemeente Tynaarlo. Van augustus 2020 tot januari 2021 was
ik als toezichthouder constructies/bouw voor één dag in de week gedetacheerd bij de gemeente
Coevorden.

Kan je uitleggen hoe het in hoofdlijnen werkt binnen de gemeente?

Binnen de gemeente zijn er diverse domeinen. Zelf ben ik werkzaam op de afdeling VTH. (Vergunning, Toezicht en Handhaving) Hierbij vervul ik de rol van toezichthouder en controleer kort gezegd of hetgeen in de vergunning is afgegeven ook klopt met de werkelijkheid. Mocht dat niet zo zijn dan wordt het dossier overgedragen naar handhaving en volgt een eventuele juridische procedure. Naast Toezicht doe ik regelmatig inspecties voor de collega’s van Handhaving. Daarnaast is het altijd goed om te weten wie je opdrachtgevers zijn. Zo komt het voor dat een gemeenteraadslid direct contact
met mij zoekt, terwijl dit altijd via mijn leidinggevende dient te gaan. Het is belangrijk dat je (politieke) lijntjes goed kent.

Heb je dit werk altijd al gedaan?

Hiervoor heb ik bij diverse Ingenieursbureaus gewerkt en twee andere gemeenten. Ik heb meestal aan de andere kant van de tafel gewerkt. Gaande weg mijn loopbaan ben ik er achter gekomen dat ik liever binnen de overheid werkzaam ben.

Wat doe je precies als toezichthouder?

Om alles precies uit te leggen kost iets te veel tijd, maar in hoofdlijnen ziet de functie er als volgt uit:
De functie van toezichthouder begint na de vergunningverlening. Dat begint met de uitzetting van de woning. Dit betekent dat je toezicht houdt dat de woning op de juiste plaats wordt gebouwd (conform de vergunningstekening). Daarnaast wordt het gehele gebouw constructief berekend. De gemeente heeft indirect een constructeur in dienst en zij controleren het werk van de constructeur van de aanvrager. Ik geef dan toestemming wanneer een fundering gelegd mag worden. Deze dient dan te voldoen aan alle veiligheidseisen (Eurocodes).
Ook komen er meldingen binnen van burgers of worden er zaken waargenomen die niet vergunningsvrij zijn. Dan komt een toezichthouder de zaken controleren. Mocht dit niet conform afspraak of vergunning zijn dan wordt de afdeling Handhaving ingeschakeld.

Is dit het enige wat je doet of heb je nog andere taken?

Naast het werk van toezichthouder houd ik mij ook bezig met de toezicht op de BAG. BAG staat voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De gemeente is hoofdverantwoordelijk dat iedereen goed geregistreerd staat en controleert dat de mensen wonen waar ze ook geregistreerd staan. Ook andere instanties maken dan weer gebruik van dit systeem. Voorbeeld hiervan is de politie.

Wat maakt dat jij iedere dag dit werk met glimlach doet?

Momenteel ben ik werkzaam voor een “plattelands”gemeente Tynaarlo en dit geeft erg veel energie. Het werken binnen een kleine gemeente maakt het overzichtelijk. De lijntjes zijn kort en ik heb direct contact met de concernmanager en dit werkt binnen een grote gemeente toch anders.

Welke persoonlijke eigenschappen dient een toezichthouder te hebben?

Voor een toezichthouder is het belangrijk dat je sociaal bent ingesteld. Een stukje empathisch
vermogen is belangrijk. Vooral omdat je zaken moet beoordelen en moet kunnen uitleggen waarom je iets niet goed keurt. Daarnaast is belangrijk dat je sociale antennes hebt voor de politiek. Veel zaken zijn politiek geladen en het is belangrijk dat je bewust bent dat beslissen die je als toezichthouder neemt impact kunnen hebben.

Welke opleiding en ervaring moet iemand hebben om goed te kunnen functioneren?

Het is van belang dat je een HBO bouwkunde opleiding hebt gevolgd en afgerond. Daarnaast is het handig om een constructiecursus te hebben gevolgd. Kennis van de omgevingswet en kennis monumentale panden is ook erg handig.

Maak je ook wel eens aparte dingen mee?

Dat een bouwcontainer door een aannemer is neergezet op een speelweide. De hele buurt gooit hier (voornamelijk in het weekend) vervolgens zijn rommel in. De aannemer blijft verantwoordelijk voor deze container. Hierbij belt de toezichthouder de aannemer en deze geeft aan niks te willen doen.
Vervolgens stel ik hem voor de keuze of wij halen hem weg en factureren de kosten door of jij haalt deze container zelf weg. Hier zie je dan toch dat je invloed hebt als toezichthouder.

Waarom heb je gekozen voor het werken met MRM?

Ten eerste was ik opzoek naar een baan binnen de overheid. Ik wil graag iets bijdragen aan het
maatschappelijke domein en dat kan bij de gemeente waar ik nu ben gedetacheerd. Ik draag in mijn functie bij aan de veiligheid van de bouw en aan het dorpsgezicht van een gemeente. Het werken met MRM is persoonlijk. We werken inmiddels met 30 collega’s aan mooie projecten. Er heerst een huiselijke sfeer en er wordt serieus naar je geluisterd. De sociale sfeer en de uitdagingen
die je krijgt maken dat ik mij thuis voel bij MRM.