Opdrachtgevers

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

Dienstverlening

We zijn actief binnen het ruimtelijk en sociaal domein in Noord-Nederland en richten ons vooral op gemeentes, provincies, omgevingsdiensten en welzijnsorganisaties. De collega’s van MRM hebben veel ervaring en beschikken over uiteenlopende achtergronden en specialistische opleidingen. Als multidisciplinair adviesbureau werken we integraal als één team. De bundeling van expertise zorgt voor brede inzichten en voor de juiste oplevering van de te realiseren plannen en adviezen. Door regelmatige scholing en interne uitwisseling zijn onze adviseurs goed op de hoogte van de ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied.

Opdrachtgevers

Ruimtelijk Domein

Binnen het ruimtelijk domein werken onze specialisten o.a. aan de onderwerpen gebiedsontwikkeling, milieu en planologisch- juridische vraagstukken. We zijn van toegevoegde waarde bij:

Z

Het opstellen van beleidsnota’s zoals grondbeleid en uitgiftebeleid, milieubeleid, economische beleid;

Z

Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en risicoanalyses;

Z

Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en het toetsen van ruimtelijke plannen;

Z

Het uitvoeren van financiële controle;

Z

Het opzetten van projectbeheersingsinstrumenten.

MRM-breed

Naast bovenstaande werkzaamheden zijn al onze collega’s inzetbaar voor:

Z

Het opzetten en effectiever maken van werkprocessen en teams;

Z

Het (inhoudelijk) begeleiden en coachen van collega’s.

Opdrachtgevers

 Sociaal domein

Binnen het sociaal domein werken onze specialisten o.a. aan de onderwerpen Wmo, Jeugd, Welzijn en Participatie. We zijn van toegevoegde waarde bij:

Z

Het inventariseren van bestaande hulp -of dienstverlening en het effectiever organiseren hiervan;

Z

Het creëren van een lerende organisatie die blijvend verbetert;

Z

Het monitoren en meten van de ingezette dienstverlening of interventies;

Z

Het verbeteren van de dienstverlening / zorgen voor kwaliteitsverbetering.

Opdrachtgevers

Maatwerktrajecten 

Ervaren collega’s die één-op-één in het gezochte profiel passen zijn niet altijd beschikbaar. Zie je als opdrachtgever, mogelijkheden tot maatwerktrajecten? Hier denken wij graag in mee! Wij hebben een rijk en warm netwerk aan o.a. junioren en zij-instromers die staan te popelen om bij de (semi-)overheid aan de slag te gaan. Daarnaast heeft MRM een verleden in de veiligheid en techniek en industrie en kunnen we daarvoor ook de juiste kandidaten leveren.