Wat doet een Wmo consulent?

Wat doet een Wmo consulent?

Wat doet een Wmo consulent? Als Wmo consulent zorg jij ervoor dat de medemens binnen jouw gemeente de zorg krijgt die hij nodig heeft. Je toetst hoe zelfredzaam mensen nog zijn, bekijkt welke (voorliggende) voorzieningen er binnen jouw gemeente voor ze beschikbaar...
Wat doet een jurist VTH?

Wat doet een jurist VTH?

Wat doet een jurist VTH? Een jurist VTH is gespecialiseerd op het gebied van Vergunning(verlening), Toezicht en Handhaving. Dat betekent dat je je bezighoudt met wet- en regelgeving rondom vergunningen, het toezicht houden op naleving van deze regels en het handhaven...
Wat doet een inkomensconsulent?

Wat doet een inkomensconsulent?

Wat doet een inkomensconsulent? Een inkomensconsulent is werkzaam binnen de gemeente of andere instellingen binnen de (semi)overheid. Een Consulent Inkomen is bij uitstek een functie binnen het sociaal domein; je maakt namelijk een rechtstreeks verschil voor mensen in...
Wat doet een Adviseur Sociaal Domein?

Wat doet een Adviseur Sociaal Domein?

Wat doet een Adviseur Sociaal Domein? Een Adviseur Sociaal Domein is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid binnen het sociaal domein. Dit kan gaan om thema’s als welzijn, armoede, werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. je werkt als...