4 oktober 2023

Interview met Jacky Straatman, interim teamleider

MRM legt uit

Interview met Jacky Straatman, interim teamleider

Wie ben je en kan je wat vertellen over jouw rol binnen de gemeente?

Ik ben Jacky Straatman, interim teamleider bij de gemeente Emmen. In de afgelopen 3 jaar ben ik interim teamleider geweest van bet team Vastgoed en Grondzaken. Ook nog een jaar een tweede team aangestuurd, namelijk het team Communicatie. Op dit moment ben ik voor een periode van plus minus 3 maanden interim teamleider van het team HRM.

Waar ben je momenteel met je team mee bezig?

Net gestart bij het team HRM. Op dit moment vooral bezig met kennismaking en kijken naar oplossingen voor de werkdruk binnen het team. Inhuren is dan de meest voor de hand liggende optie, maar dat is niet de bedoeling. Hoe kunnen we dingen anders doen en waar kunnen we mee stoppen?

Wat zijn momenteel volgens jou de grootste uitdagingen binnen gemeenteland? 

Dat zijn voor mij twee issues. De eerste is hoe kunnen we de medewerkers binden en boeien en hoe vervullen wij de vacatures bij de schaarste op de arbeidsmarkt.

De tweede is de inclusieve samenleving en de digitale ontwikkelingen. Hoe blijven/komen wij in contact met onze burgers en stemmen wij onze dienstverlening af op de behoeften van de burgers en hoe zetten wij daarvoor de digitale middelen in. 

Wat zou je graag nog eens willen doen in je leven?

Ik wordt volgend jaar 62. Dan ben ik 60 jaar in Nederland. Ik ben geboren in Nieuw-Zeeland en in de afgelopen 60 jaar is het er niet van gekomen om nog eens terug te gaan. Dat staat nog wel op mijn bucketlist.

Hoe ben je met MRM in contact gekomen?

Ik ben met MRM in contact gekomen door mijn voorganger teamleider VGZ. Zij had al contact met MRM, maar doordat zij iets anders is gaan doen in de organisatie, heeft ze mij  in contact gebracht met MRM.

Welke factoren speelden een rol bij jouw beslissing om met MRM samen te werken?

De korte lijnen en het meedenken van MRM met oplossingen bij het voorliggende vraagstuk.

Dit vanuit het gezamenlijk belang. Wij willen een goede kandidaat voor de functie en MRM wil een goede kandidaat leveren.

Wat zijn de eerste woorden die bij je opkomen als je MRM hoort?

Pragmatisch en snel. Korte lijnen en prima kandidaten.

Hoe heeft MRM bijgedragen aan het oplossen van jouw probleem of aan het vervullen van jouw behoefte?

In de afgelopen periode herhaaldelijk gebruik gemaakt van de prima kandidaten van MRM. Ze hebben zeker een bijdrage geleverd bij de uitdagingen binnen het team VGZ.

Welke aspecten vind je belangrijk in de samenwerking met MRM en hoe zou je de samenwerking met MRM omschrijven?

Ik vind het meedenken in oplossingen bij personele vraagstukken fijn. Daarnaast zijn de lijnen kort en wordt er kwaliteit geleverd.

Welke andere belangrijke punten wil je nog benoemen?

Er is ook zeker geen 9 tot 5 mentaliteit. Ik werk vaak nog wat langer door in de auto, in verband met mijn reistijd. Ik kan dan MRM  nog prima telefonisch bereiken.