MRM

Het nieuwe geluid binnen de overheid.

MRM advies

Adviestrajecten bieden we in vele vormen aan. Soms is een gesprek voldoende om een vraagstuk op te lossen. In het andere geval is de probleemstelling  complexer en vraagt de oplossing ervan langere tijd. Wat uw vraag ook is en welk traject daar bij hoort, MRM denkt hier graag in mee. We zetten daarvoor diverse specialistische kennis in, natuurlijk afgestemd op het vraagstuk dat er ligt.

Overheid

Kennis & Kunde

De collega’s van MRM hebben veel ervaring en beschikken over uiteenlopende achtergronden en specialistische opleidingen. Als multidisciplinair adviesbureau werken we integraal als één team.  De bundeling van expertise zorgt voor brede inzichten en voor de juiste oplevering van de te realiseren plannen en adviezen. Door regelmatige scholing en interne uitwisseling zijn onze Adviseurs goed op de hoogte van de ontwikkelingen en trends binnen het vakgebied.

Overheid

Ruimtelijk Domein

In het ruimtelijk domein opereren we binnen de onderwerpen gebiedsontwikkeling, milieu en planologisch- juridische vraagstukken.  We zijn o.a. een toegevoegde waarde bij:

Z

Het opstellen van beleidsnota’s zoals grondbeleid en uitgiftebeleid, milieubeleid, economische beleid.

Z

Het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken en risicoanalyses

Z

Het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en het toetsen van ruimtelijke plannen

Z

Het uitvoeren van financiële controle

Z

Het opzetten van projectbeheersingsinstrumenten

Naast bovenstaande inhoudelijke adviestrajecten zijn we inzetbaar voor:

Z

Het opzetten en het effectiever maken van werkprocessen en teams

Z

Het (inhoudelijk) begeleiden en coachen van collega’s

Overheid

 Sociale domein

In het sociale domein opereren we binnen de onderwerpen jeugd, WMO, welzijn en participatie. We zijn o.a. een toegevoegde waarde bij:

Z

Het inventariseren van bestaande hulp -of dienstverlening en het effectiever organiseren hiervan.

Z

Het creëren van een lerende organisatie die blijvend verbetert.

Z

Het monitoren en meten van de ingezette dienstverlening of interventies.

Z

Het verbeteren van de dienstverlening / zorgen voor kwaliteitsverbetering