Mediation

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

(Pre) Mediation

Wilt u als gemeente, provincie, welzijnsorganisatie of omgevingsdienst escalaties of langslepende kostbare juridische procedures met burgers of bedrijven voorkomen?

Dan is (pre-)mediation een waardevol instrument om tot een mogelijke oplossing te komen die voor beide partijen aantrekkelijk en aanvaardbaar is. Hier vindt u meer informatie over wat het inhoudt en hoe MRM u kan ondersteunen tijdens een mediationtraject. 

Wat is het

Wat is pre-mediation en wat is het verschil met mediation?

Pre-mediation is een informeel gesprek dat onder begeleiding van een onafhankelijke derde
plaatsvindt. Het gesprek is om te praten over het (dreigende) conflict, geschil of bezwaar. Uit ervaring blijkt dat er in deze fase veelal behoefte is aan nadere uitleg, inleving en duidelijkheid. Hierdoor is een regulier mediationtraject niet altijd nodig om het probleem op te lossen. Wanneer pre-mediation niet tot de gewenste oplossing leidt, kan er altijd een regulier mediationtraject worden opgestart. Onze onafhankelijke en neutrale mediator helpt dan op een formelere manier een oplossing te vinden die voor beide partijen redelijk is en de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Waarom

Wat is de meerwaarde van mediation?

Een mediator zal doorgaans meer rekening houden met de achtergronden en de emotionele kant van een geschil dan een bestuursrechter. Dit komt de onderlinge relatie, ook voor de eventuele lange termijn, vaak ten goede. Daarnaast bepalen beide partijen zelf de uitkomst (zolang dit niet in strijd is met wettelijke regels), in plaats van een rechter. Doordat een mediationtraject gemiddeld bestaat uit 3 tot 5 sessies van 1 à 2 uur is het een snel proces wat tijd en uiteraard kosten scheelt. Daarmee is de conclusie dat mediation een win-winoplossing is voor beide partijen.

Wat kan MRM voor u doen?

 

Z

Inzetten van een onafhankelijk en gecertificeerd mediator bij een (langlopend) conflict;

Z

Opstellen werkproces (pre-) mediation binnen uw organisatie;

Z

Verzorgen van een presentatie (bijvoorbeeld aan juridisch adviseurs binnen uw organisatie) over inzet van (pre-) mediation;

Wij zijn MRM

Wie verzorgt vanuit MRM mediation?

Wij werken samen met Mirjan van de Beld. Zij is gecertificeerd (ADR geregistreerd) mediator sinds 2014 en is daarnaast juridisch adviseur waarbij zij gespecialiseerd is in het bestuursrecht. 

Mirjan van de Beld

Mirjan van de Beld

Mediator | Juridisch Adviseur

Kosten

Wat kost mediation?

 Iedere situatie is anders, kortom voor ieder mediationtraject maken we een offerte op maat. Als richtlijn hanteren we een uurtarief van €190, exclusief reiskosten en 21% btw. Dit tarief kan lager of hoger uitvallen indien er sprake is van een structurele samenwerking of spoedgevallen. Uiteraard hoort u dit voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Contact

Meer weten? 

Voor meer inhoudelijke informatie en een gedetailleerde productomschrijving kunt u contact
opnemen met Robin Broekema (Directeur) en/of Mirjan van de Beld, 050 577 16 47 of neem contact op via ons contactformulier.

Bekijk onze flyer:

Flyer Mediation

Opdrachtgevers

Neem contact met ons op 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.