Ruimtelijk Domein

Ruimtelijk Domein

Collega’s bij MRM Interim & Advies zijn actief bij de (semi-)overheid, waaronder gemeentes, provincies en omgevingsdiensten in Noord-Nederland. Allen gedreven vanuit inhoud met als ambitie Nederland mooier en beter te maken. Binnen het Ruimtelijk Domein zijn wij met 34 collega’s actief in de volledige breedte van het werkveld.

Onze collega’s zijn o.a.:

Z

(Beleids)adviseurs;

Z

Vergunningverleners;

Z

Juristen;

Z

Stedenbouwkundigen;

Z

Projectleiders;

Z

Teamleiders;

Z

Toezichthouders.

Op de volgende

 Vakgebieden

Milieu (stikstof, bodem, geur, lucht, water);

Mobiliteit;

Ruimtelijke ordening;

Vergunningen, handhaving en toezicht (VTH);

Bouw.

Ruimtelijk Domein

Team

Ons Team Ruimtelijk Domein bestaat momenteel uit 34 collega’s met uiteenlopende specialisaties, ambities en ervaringsniveaus. Deze club vakinhoudelijke mensen delen de kernwaarden die ten grondslag liggen aan de cultuur binnen MRM: (werk)plezier, nuchter en verbonden. Vanuit de verbinding zoeken onze collega’s elkaar graag op tijdens zowel formele als informele gelegenheden. De open sfeer maakt dat er contact wordt gelegd bij uitdagende vraagstukken; elkaar ondersteunen en het delen van kennis zijn belangrijke bouwstenen binnen het team.