Wij zijn MRM

Sustainable Development Goals

Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties hebben in 2015 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) vastgesteld, oftewel duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze hebben als doel om in 2030 van de wereld een betere plek te maken. Wij voelen hier een sterke verantwoordelijkheid in, wat maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid belangrijke speerpunten maken onze organisatie. Niet alleen voor een schonere toekomst, maar ook om terug te geven aan de maatschappij waar wij allemaal onderdeel van uitmaken.

Vanuit MRM dragen we bij aan meerdere SDG’s.

Kwaliteitsonderwijs

Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

Eerlijk werk en economische groei

Het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn.

Duurzame steden en gemeenschappen

Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van menselijke nederzettingen in alle landen.

Positieve economische, sociale en ecologische verbanden ondersteunen tussen stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning te versterken.