Blog

Het laatste nieuws
Blog

Wat doet een Wmo consulent?

Als Wmo consulent zorg jij ervoor dat de medemens binnen jouw gemeente de zorg krijgt die hij nodig heeft. Je toetst hoe zelfredzaam mensen nog zijn, bekijkt welke (voorliggende) voorzieningen er binnen jouw gemeente voor ze beschikbaar zijn en brengt mensen in...

Wat doet een Wmo consulent?
Blog

Wat doet een jurist VTH?

Een jurist VTH is gespecialiseerd op het gebied van Vergunning(verlening), Toezicht en Handhaving. Dat betekent dat je je bezighoudt met wet- en regelgeving rondom vergunningen, het toezicht houden op naleving van deze regels en het handhaven ervan. De ene dag...

wat doet een jurist VTH
Blog

Wat doet een inkomensconsulent?

Een inkomensconsulent is werkzaam binnen de gemeente of andere instellingen binnen de (semi)overheid. Een Consulent Inkomen is bij uitstek een functie binnen het sociaal domein; je maakt namelijk een rechtstreeks verschil voor mensen in jouw omgeving. Wat voor...

wat doet een inkomens consultant
Blog

Wat doet een Adviseur Sociaal Domein?

Een Adviseur Sociaal Domein is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van beleid binnen het sociaal domein. Dit kan gaan om thema’s als welzijn, armoede, werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. je werkt als (beleids)adviseur meestal bij een gemeente....

wat doet een adviseur sociaal domein
Blog

MRM in het nieuws!

Onlangs is een journalist van het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant bij ons langs geweest voor een interview met Menno van der Keur & Robin Broekema. Dit interview stond in de bijlage NoordZ en hier komt goed uit waar wij als MRM voor staan!

Blog

De Omgevingswet en RES: de netcongestie en toegenomen warmtevraag

Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 staan we aan de voorgrond van misschien wel de grootste uitdaging uit de recente historie. Op nationale schaal betekent dit dat we het gebruik van conventionele energie moeten afbouwen, en duurzame energie de toekomst heeft. Zodoende moet worden voldaan aan de gemaakte afspraken vanuit het Klimaatakkoord, met het doel om in 2030 een CO2-vermindering van 49 procent te bewerkstelligen.