Sociaal Domein

Sociaal Domein

Collega’s bij MRM Interim & Advies zijn actief bij de (semi-)overheid, waaronder gemeentes, provincies en welzijnsorganisaties in Noord-Nederland. Allen gedreven vanuit inhoud met als ambitie Nederland mooier en beter te maken. Binnen het Sociaal Domein zijn wij met 22 collega’s actief in de volledige breedte van het werkveld.

Onze collega’s zijn o.a.:

Z

(Beleids)adviseurs en -medewerkers;

Z

Projectleiders en -medewerkers;

Z

Teamleiders;

Z

Programmacoördinatoren;

Z

Juridisch adviseurs;

Z

Kwaliteitsmedewerkers;

Z

Leerplichtambtenaren en RMC-Trajectbegeleiders;

Z

Consulenten Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

Z

Consulenten Jeugd;

Z

Consulenten Werk en Inkomen;

Z

Schuldhulpverleners.

Op de volgende

 Vakgebieden

Wet Maatschappelijke Ondersteuning;

(Verlengde) Jeugdwet;

Participatiewet;

Wet Gemeentelijke Schuld-hulpverlening;

Leerplicht;

Onderwijs (Huisvesting);

Armoede;

Welzijn.

Sociaal Domein

Team

Ons Team Sociaal Domein bestaat momenteel uit 22 collega’s met uiteenlopende specialisaties, ambities en ervaringsniveaus. Deze bekwame en gezellige club collega’s delen de kernwaarden die ten grondslag liggen aan de cultuur binnen MRM: (werk)plezier, nuchter en verbonden. Vanuit de verbinding zoeken onze collega’s elkaar graag op tijdens zowel formele als informele gelegenheden. De open sfeer maakt dat er contact wordt gelegd bij uitdagende vraagstukken; elkaar ondersteunen en het delen van kennis zijn belangrijke bouwstenen binnen het team.