Projectmanagement

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

Wat kan MRM voor de overheid betekenen?

Door de decentralisatie hebben de lokale overheden er steeds meer taken bij gekregen op velerlei gebied. Daarnaast wordt de rapportageverplichting aan de centrale overheid alsmaar omvangrijker. MRM kan hierbij helpen op de beleidsvelden Ruimtelijke ontwikkeling, Milieu (afval en energie), Economie en Recreatie en Toerisme.  Door een gefundeerd gemeentelijk beleid, een open communicatie en een heldere aanpak wordt  de relatie tussen burgers, bedrijven en hogere overheid verstevigd. De rechtszekerheid die uit een goed geformuleerd en uitgevoerd beleid volgt, is immers één van de belangrijkste overheidstaken.

We denken graag met u mee bij het maken van beleidskeuzes, het invullen van beleidstaken, het identificeren van knelpunten, het vertalen van de keuzes in activiteiten en de evaluatie van beleidskeuzes. Dat kan door een detachering voor bepaalde tijd waardoor we het beste zicht krijgen op de interne werkwijze van de gemeente en het beleidsstuk precies afgestemd wordt op de gemeentelijke werkwijze. Daarnaast kan het ook op afstand in projectvorm.

De Omgevingswet

 

De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Hierbij zijn er veel wijzigingen op het gebied van vergunningverlening en beleid. We kunnen u helpen bij het ontwikkelen van nieuw beleid binnen het Omgevingsplan bij:

Z

Beleids(door)ontwikkeling

  • Doorontwikkeling van het grondstoffenbeleid (o.a. gedaan voor gemeente Het Hogeland, gemeente Westerwolde)
  • Ontwikkelen beleid specifiek voor (leegstaande) monumenten (o.a. gedaan voor gemeente Oldambt, gemeente Stadskanaal)
  • Opstellen nieuw geurbeleid (milieu) (o.a. gedaan voor gemeente Ooststellingwerf)
Z

Beleidsevaluatie grondstoffenbeleid (o.a. gedaan voor gemeente Het Hogeland)

Z

Projecten

  • Verduurzaming sportparken (o.a. gedaan voor gemeente Westerwolde)

Wat kan MRM voor bedrijven, stichtingen en verenigingen betekenen?

Voor verduurzamingsprojecten (mede door de opgelegde verplichting van de Omgevingswet) is kennis in huis om dit, met u, te bewerkstellingen. Voorbeelden hiervan zijn:

Z

Verduurzaming diverse sportparken (vv Bellingwolde, JVV Jipsingboertange, SV Drieborg) en verenigingsgebouwen (sportschool in Veelerveen, schietvereniging te Wedde)

    • Toenmalig voorzitter A. Streuning vv Bellingwolde: “Ondanks dat wij een vereniging zijn met veel vrijwilligers hadden we dit niet zonder MRM voor elkaar gekregen”
    • Sportschoolhouder Koeno Nomden uit Veelerveen: “Ik ben zeer gelukkig met het werk dat door MRM is gedaan. Zonder hen had ik dit niet kunnen realiseren”.

Ook op het gebied van de ontwikkeling van gebouwen in de recreatiesector is kennis en ervaring aanwezig. Voorbeelden hiervan zijn:

Z

Herinrichting en verduurzaming camping De Wedderbergen

  • Eigenaar camping familie Fluttert; “Mede door de kennis en inbreng van MRM advies zijn we nu eindelijk een 5 sterren camping.”
Z

Uitbreiding verduurzaming Kloosterboerderij te Sellingen.

Daarnaast is er ervaring op het gebied van projecten in de culturele gebouwen. Dit loopt uiteen van de planvorming tot en met de oplevering. Een voorbeeld hiervan is het Oorlogsmuseum 40 – 45 te Stadskanaal.

Wij zijn MRM

Wie verzorgt dit vanuit MRM?

Wij werken samen met Jack Lüchtenborg. Hij is een zeer ervaren adviseur/projectleider/teamleider binnen het ruimtelijk domein. Na jarenlang een succesvol eigen adviesbureau te hebben gehad brengt hij deze nu onder bij MRM. Jack is het aanspreekpunt van het project en zorgt er binnen MRM voor dat het in goede banen wordt geleid. 

Jack Lüchtenborg

Jack Lüchtenborg

adviseur/projectleider/teamleider

Kosten

Wat kost dit?

We gaan met u in gesprek om een juiste afbakening te maken welke werkzaamheden er moeten worden uitgevoerd. Aan de hand hiervan zal een offerte worden opgesteld.

Contact

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Robin Broekema (commercieel directeur): robin@mrm.nl en 06 49 931 641.

Opdrachtgevers

Neem contact met ons op 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.