Maatwerktraining participatiewet

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

De Participatiewet en het toepassen van maatwerk

Na de toeslagenaffaire komt er steeds meer aandacht voor de menselijke maat. Dit zien we terug in gerechtelijke uitspraken en veranderende wet- en regelgeving. En hoewel bijstandsconsulenten doorgaans een enorme schat aan vakkennis bezitten, vinden zij het niet eenvoudig om op rechtmatige wijze bijstandsvoorzieningen te verstrekken die op de persoonlijke situatie van de cliënt zijn afgestemd. De ervaring leert ook dat medewerkers vaak huiverig zijn voor willekeur, rechtsongelijkheid en precedentwerking. Het toepassen van maatwerk is in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting, maar hoe doe je dit op verantwoorde wijze? Als uw sociale dienst wel wat hulp kan gebruiken is onze interactieve maatwerktraining wellicht iets voor u. 

Wat kan MRM voor u betekenen?

 

Z

Training

Gedurende een eendaagse training komt aan de orde in welke gevallen het toepassen van maatwerk al dan niet noodzakelijk is en aan de hand van een reeks grondslagen wordt toegelicht wanneer welke vorm van maatwerk juridisch verantwoord toegepast kan worden (met aandacht voor het voorkomen van willekeur en precedentwerking). De training is interactief en er wordt zoveel mogelijk gewerkt met praktijkvoorbeelden en (complexe) casussen uit uw eigen organisatie;

Z

Terugkomdagdeel

Nadat er enige tijd met de nieuwe kennis en vaardigheden is gewerkt, wordt tijdens een  terugkomdagdeel stilgestaan bij eventuele problemen en knelpunten en is er gelegenheid voor het behandelen van complexe casussen.   

Wij zijn MRM

Wie verzorgt de maatwerktrainingen?

Wij werken samen met Rita Bakker. Zij heeft door haar werk en studie een schat aan ervaring opgebouwd met de uitvoering van de Participatiewet, in het bijzonder op het gebied van maatwerk (en bezwaar en beroep). Zij heeft een beslisboom ontwikkeld om na te gaan of en wanneer er maatwerk moet worden toegepast, alsmede een reeks van grondslagen om maatwerk juridisch verantwoord mogelijk te maken. Rita is bij MRM werkzaam als senior jurist sociaal domein.

Rita Bakker

Rita Bakker

Jurist

Kosten

De kosten van de training?

Om met aandacht voor iedere deelnemer voldoende te kunnen oefenen, werken wij met groepjes van maximaal 6 personen. De kosten voor een eendaagse training en een halve terugkomdag bedragen € 5.750 exclusief 21% btw per groep.

In een vervolgtraject kan desgewenst voor u worden nagegaan of het toepassen van maatwerk adequaat wordt gefaciliteerd: of beleidsregels, werkprocessen, standaardbeschikkingen etc. hierin voorzien en wat er mogelijk dient te worden aangepast.

Contact

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Robin Broekema (commercieel directeur): robin@mrm.nl en 06 49 931 641.

Opdrachtgevers

Neem contact met ons op 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.