Voorkomen bezwaarschriften

Wat kunnen wij voor jullie betekenen?

De Participatiewet en het voorkomen van bezwaarschriften

We horen het steeds opnieuw: het vertrouwen in de overheid is niet groot. Heeft u er weleens bij stilgestaan dat elk bezwaarschrift te beschouwen is als een gebrek aan vertrouwen…? Afgezien daarvan is het voeren van juridische procedures een tijdrovende en kostbare aangelegenheid.  Wilt u procedures graag zoveel mogelijk voorkomen? Dan hebben wij goed nieuws! Uit onderzoek komt naar voren dat veel bezwaarschriften over de Participatiewet (vaak eenvoudig) voorkomen kunnen worden. MRM kan u hierover adviseren.

Wat kan MRM hierin voor u betekenen?

 

Z

Quickscan

MRM verzorgt een quick scan op basis van een analyse van maximaal 50 ingediende bezwaarschriften over het afgelopen jaar en 2 – 4 interviews met medewerkers, resulterend in een rapport met aanbevelingen voor het voorkomen van bezwaarschriften.

Z

Adviesrapport & vervolgtraject

Op basis van het rapport wordt een mogelijk vervolgtraject besproken, afgestemd op uw wensen, zoals: 

  • U gaat op basis van het adviesrapport zelf aan de slag met de aanbevelingen;
  • MRM verzorgt een of meer interactieve sessies voor uw medewerkers waarbij de meest voorkomende oorzaken van de bezwaarschriften worden besproken en hoe de kans hierop (aanzienlijk) te verkleinen;
  • MRM gaat na of het voorkomen van bezwaarschriften in uw organisatie adequaat wordt gefaciliteerd: of beleidsregels, werkprocessen, standaardbeschikkingen etc. hierin voorzien. 

Wij zijn MRM

Wie verzorgt de Quickscan?

Wij werken samen met Rita Bakker. Zij heeft door haar werk en studie een schat aan ervaring opgebouwd met de uitvoering van de Participatiewet, in het bijzonder op het gebied van bezwaar en beroep (en het toepassen van maatwerk). Zij heeft een reeks van kansrijke strategieën ontwikkeld met behulp waarvan veel bezwaarschriften voorkomen kunnen worden.  Rita is bij MRM werkzaam als senior jurist sociaal domein.

Rita Bakker

Rita Bakker

Jurist

Kosten

De kosten van de training?

De kosten voor het uitvoeren van een analyse met aanbevelingen bedragen
€ 4.750 exclusief 21% btw. Voor het vervolgtraject wordt een offerte opgesteld, afgestemd op uw wensen.

Contact

Meer weten? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Robin Broekema (commercieel directeur): robin@mrm.nl
en 06 49 931 641.

Opdrachtgevers

Neem contact met ons op 

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.