31 augustus 2022

Interview Beleidsadviseur RO / Adviseur omgevingswet – Koen Bandsma

MRM legt uit

Interview Beleidsadviseur RO / Adviseur omgevingswet – Koen Bandsma

Koen is sinds oktober 2021 bij MRM gestart en neemt ons mee in de wereld van de gemeente en de werkzaamheden die hij uitvoert. Daarnaast vertelt hij ook nog iets meer over zichzelf.

Bij welke gemeente ben je gedetacheerd?

Bij de gemeente Leeuwarden, in het team Vergunningen & Leefomgeving.

Kan je uitleggen hoe het in hoofdlijnen werkt binnen de gemeente?

Zoals in veel organisaties, is er in de gemeente Leeuwarden een onderscheid gemaakt tussen de front- en backoffice. Het team waar ik voor werk is onderdeel van de frontoffice. Het handelt de relatief minder complexe vergunningen af, zoals het bouwen van een woning. Complexe vergunningverlening wordt afgehandeld door specialisten die verspreid zitten door de hele organisatie. Vergunningen & Leefomgeving (V&L) werkt nauw met hen samen.

Heb je dit werk altijd al gedaan?

Zeker niet. Ik heb vijf jaar lang als docent en promovendus gewerkt aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen). Een heel andere wereld.

Wat doe je precies als Beleidsadviseur RO / Adviseur omgevingswet?

Op dit moment ben ik betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Ik doe voornamelijk onderzoek naar de gevolgen die deze wet heeft voor de gemeente. Hierbij gaat het enerzijds om de juridische gevolgen, zoals de komst van het Wet kwaliteitsborging. Daarnaast -en die afwisseling maakt het interessant- kijk ik ook hoe deze juridische gevolgen doorwerken in de werkprocedures en -cultuur binnen het team en de dienstverlening aan burgers en bedrijven.

Wat zijn de moeilijke dingen binnen jouw functie?

Wat pragmatischer zijn. Als oud-wetenschapper wil je soms wat dieper graven dan direct nodig is of andere invalshoeken belichten. Je moet als inhuur echter aan een opdracht voldoen binnen een bepaalde deadline.

Wat is het speelveld binnen deze functie?

Ik krijg verschillende vragen of onderzoeksopdrachten vanuit het management. Soms kan een opdracht op basis van literatuuronderzoek al worden beantwoord. Vaak is dit niet het geval en haal ik informatie op bij medewerkers van het team, andere teams of burgers en bedrijven door middel van interviews of een focusgroep. Zo fungeer je de ene dag als verbindingsofficier, terwijl je een ander moment zit te zoeken in de wetsgeschiedenis. Uiteraard heb je ook nog met je eigen werkgever te maken.

Welk opleidingen zijn belangrijk binnen het ruimtelijk domein?

Heel divers. Je hebt zowel behoefte aan specialisten, bijvoorbeeld architecten of geologen. Aan de andere kant heb je, juist omdat in het ruimtelijke domein alles nauw met elkaar verbonden is, ook behoefte aan generalisten die deze specialisten aan elkaar kunnen verbinden. Dan is een opleiding als planologie of bestuurskunde ideaal.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik ben een fanatiek hardloper. Daarnaast ben ik dol op het spelen van bordspellen met vrienden (zolang ik win tenminste…) en naar het theater gaan.

Waarom heb je gekozen voor het werken met MRM?

Daarvoor zijn verschillende redenen. Allereerst, de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid trekken mij sterk aan. Ten tweede, ook de vrijheid om zelf je werk in te delen vind ik prettig. Een laatste reden is de mogelijkheden voor afwisseling: je weet nooit waar je over een paar maanden werkt!