29 juli 2023

Interview met Tim Heeringa | Afdelingshoofd Mens & Maatschappij

MRM legt uit

Interview met Tim Heeringa | Afdelingshoofd Mens & Maatschappij

Wie ben je en wat is jouw rol binnen de gemeente?

Mijn naam is Tim Heeringa, mijn functie is afdelingshoofd Mens & Maatschappij bij de gemeente Veendam. De afdeling bestaat uit team VanBeresteyn, ons cultuur- en congrescentrum, het team Jeugd & Wmo, het team Participatie en het team sociaal beleid en kwaliteit. Die eerste drie hebben een leidinggevende, waar ik leiding aan geef en het team sociaal beleid en kwaliteit stuur ik rechtstreeks aan. Daarnaast heb ik natuurlijk een concernverantwoordelijkheid binnen de gemeente (MT-lid en loco-secretaris).

Waar ben je op dit moment met je team mee bezig?

We hebben net een gunning van een grote opdracht achter de rug, de Algemene Voorziening Ambulante Jeugdhulp. Dit is een bijzondere opdracht, waarbij een 6tal jeugdhulpaanbieders voor onze gemeente de meest voorkomende ambulante jeugdhulp op een laagdrempelige wijze gaan organiseren. Daarnaast vraagt energiearmoede onze aandacht. We zijn ook bezig met de doorontwikkeling van onze algemene voorziening maatschappelijke ondersteuning (die uitgevoerd wordt door deBasis Veendam), inburgering, een nieuw initiatief Overbrugbanen, een Integraal Huisvestingsplan voor het Veendammer onderwijs, eigenlijk te veel om op te sommen.

Welke ontwikkelingen verwacht je in jouw vakgebied in de toekomst?

Van de gemeente worden steeds andere zaken in het sociaal domein verlangd. Meer mensgericht, wendbaarder en meer vanuit waardengedreven.

Hoe ben je met MRM in contact gekomen?

Via een partner in het veld werd een CV voorgelegd van een collega van MRM. Zij konden haar niet inzetten wij mogelijk wel. En dat was ook zo.

Je hebt MRM ingeschakeld voor een interim of adviesklus, welk probleem speelde er?

Verschillende. Een van de MRM-collega’s helpt ons met het integraal huisvestingsplan en de samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs vormgeven. Een ander vervangt een zieke collega uit het beleidsteam.

Waarom koos je ervoor om met MRM in zee te gaan?

Goede mensen die voor ons beschikbaar zijn, goed contact met de Adviseur Sociaal Domein van MRM en niet onbelangrijk afspraken worden nagekomen.

Voldoet de samenwerking aan de verwachtingen?

We hebben een open communicatie over hoe zaken gaan, soms met de interim-collega erbij en soms rechtstreeks met de Adviseur van MRM.

Wat vind je belangrijk in de samenwerking met MRM?

Meedenken, de interim-collega’s van MRM goed ondersteunen, goede collega’s leveren en flexibel zijn.

Hoe zou je de samenwerking met MRM omschrijven?

Warme samenwerking, waarbij we beiden zeggen hoe we het zien en wat mogelijk is.

Welke andere belangrijke punten wil je nog benoemen?

Mijn beeld is dat de interim-collega’s van MRM het naar hun zin hebben bij MRM. Dat helpt ook op de werkvloer bij een opdrachtgever.