6 december 2022

Interview met Winand Kuiper | Juridisch Adviseur

MRM legt uit

Interview met Winand Kuiper | Juridisch Adviseur

Winand is ruim een jaar werkzaam voor MRM.  Hij is momenteel werkzaam als Juridisch adviseur. Doormiddel van dit interview willen wij Winand beter leren kennen.

Zou je jezelf even kort willen voorstellen?

Ik ben Winand Kuiper, 28 jaar en woonachtig in Heerenveen.

Bij welke gemeente – overheidsinstelling ben je gedetacheerd?

Tot het einde van dit jaar ben ik gedetacheerd bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, oftewel de RUD Drenthe. Dit is een gemeenschappelijke regeling die zich bezighoudt met milieuwetgeving binnen Drenthe. Landelijk zijn er 29 van deze uitvoeringsdiensten opgericht om de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke aanpak van milieuovertredingen te verbeteren.

Kan je uitleggen hoe het in hoofdlijnen werkt binnen jouw opdrachtgever?

We proberen inwoners en bedrijven te ondersteunen en te adviseren op het gebied van milieuwetgeving. De RUD Drenthe is gespecialiseerd in vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken op het gebied van veiligheid, lucht, geluid, energie, afval en bodem. Er zijn kortgezegd drie afdelingen: vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Heb je dit werk altijd al gedaan?

Zeker niet. Ik ben met MRM in contact gekomen toen ik nog werkzaam was als Juridisch adviseur voor ondernemers bij Accon avm. In die functie behartig je meer het belang van je klant. Nu in deze functie kom je op voor het algemeen belang en zit je dus aan de andere kant van de tafel.

Wat doe je precies als Juridisch adviseur?

Ik hou mij hoofdzakelijk bezig met het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties, de last onder dwangsom of de last onder bestuursdwang. Een last onder dwangsom is een besluit die het bedrijf krijgt opgelegd en waarin staat dat binnen een bepaalde termijn één of meerdere overtredingen moeten worden beëindigd. Als dit niet binnen de termijn gebeurt, verbeurt het bedrijf een dwangsom. Bij bestuursdwang wordt de last door de overheid uitgevoerd en zijn de kosten daarvan voor de overtreder. Soms volgt op zo’n besluit bezwaar of beroep. Dat handelen we ook af. Daarnaast kunnen burgers zelf ook handhavingsverzoeken of klachten indienen, waar wij vervolgens wat mee moeten.

Wat vind je belangrijk in jouw werk als Juridisch adviseur?

Ik denk dat een heldere communicatie een van de belangrijkste punten is in deze functie. Bedrijven moeten in heldere taal weten wat er aan de hand is, hoe dat kan worden opgelost en wat de consequenties zijn als het niet wordt opgelost. Daar probeer ik aan bij te dragen. Verder vind ik het belangrijk dat je je kan inleven in een bedrijf en/of ondernemer en dat je niet teveel op de regeltjes zit. Soms kan iets worden opgelost zonder met de wettenbundel te zwaaien.

Wat zijn de moeilijke dingen binnen jouw functie?

Milieuwetgeving blinkt helaas niet uit in overzichtelijkheid. Je hebt te maken met wet- en regelgeving op verschillende niveaus (rijk, provincie en gemeente). Ook ben ik niet milieukundig opgeleid, hier loop je soms tegenaan als het verhaal wat meer milieutechnisch wordt. Verder heb je nog wel eens pittige gesprekken met bedrijven over een hun onwelgevallig besluit. Gelukkig blijft dat vaak wel beschaafd.

Wat is het speelveld binnen deze functie?

De RUD Drenthe is een gemeenschappelijke regeling die voor gemeenten in Drenthe en de provincie Drenthe de VTH-taken op het gebied van milieu uitvoert. Provincie en gemeenten zijn dus ook de opdrachtgevers, dit gaat via mandaatverlening. Aan de andere kant hebben we te maken met bedrijven die overtredingen begaan en de inwoners die klachten of handhavingsverzoeken indienen over een overtreding.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Ik probeer in mijn vrije tijd veel te sporten. Als het mooi weer is rij ik nog wel eens op mijn motor en verder kan ik erg genieten van tripjes met vrienden of mijn vriendin.

Wat staat erop jouw bucketlist?

Mijn vriendin en ik gaan binnenkort voor langere tijd een reis maken naar Nieuw-Zeeland en Azië. Dat stond al heel lang op mijn bucketlist, maar dat kan ik straks dus afvinken. Verder zijn mijn naasten en ikzelf gezond en ik hoop dat dat nog lang zo mag blijven. Kan dat op een bucketlist?

Waarom heb je gekozen voor het werken met MRM?

Al bij het eerste gesprek met Otto en Robin had ik een goed gevoel bij MRM. Het is een vrij jong bedrijf en het is mooi om daar onderdeel van te zijn. Je merkt dat MRM haar best doet de medewerker op de eerste plaats te zetten. Daarnaast biedt detachering mij de gelegenheid om bij meerdere overheidsorganisatie een kijkje in de keuken te nemen in een wat kortere tijd.