26 mei 2021

Interview Senior Beleidsadviseur Sociaal domein – Vincent Bergstra

MRM legt uit

Interview Senior Beleidsadviseur Sociaal domein – Vincent Bergstra

Bij welke gemeente ben je gedetacheerd?

Momenteel werk ik als senior beleidsadviseur Sociaal domein bij de gemeente Tynaarlo.

Welke kernwaarden heb jij?

Betrouwbaar zijn en zorgvuldig communiceren vind ik belangrijk. Ook doelgerichtheid hoort bij mij, waarschijnlijk door mijn sportachtergrond. Deze doelgerichtheid maakt dat ik graag als projectleider werk, dan kan ik mooi efficiënt en effectief mijn werk doen, dit vind ik prettig. Daarbij loop ik verantwoordelijkheid niet uit de weg. Ik verdiep mij goed in de materie en werk planmatig en zelfstandig, vaak aan de hand van voortgangsrapportages. Ook ga ik uitdagingen en avontuur niet uit de weg Ik vind het mooi om nieuwe dingen aan te gaan. 

Hoe zet je deze kernwaarden in binnen de gemeente?

Nieuwe mensen ontmoeten en nieuwe dingen aangaan ligt mij wel, hierdoor word ik uitgedaagd en merk ik ook dat ik snelle en mooie stappen in mijn ontwikkeling maak. Daarbij merk ik dat het goed doorgronden van thema’s helpt bij het schrijven van collegevoorstellen en het adviseren van het college van B&W. In contact met inwoners, of zorgaanbieders valt mij op  dat het erg wordt gewaardeerd dat ik zorgvuldig communiceer. Dit onderdeel heb ik mij bij Zorgbelang Drenthe ook echt eigen gemaakt dit vind ik belangrijk. 

Wat doe je precies als senior beleidsadviseur? 

Momenteel voer ik verschillende opdrachten uit en dit bevalt goed. Bij binnenkomst heb ik jaarlijkse subsidieverzoeken afgehandeld, waarna ik eigenlijk van opdracht naar opdracht ben gegaan. Zo heb ik de aanbesteding Welzijn begeleid, dit in nauwe samenwerking met de afdelingen beleid, inkoop, vastgoed, juridisch en andere interne en externe samenwerkingspartners. Ook heb ik de contractmanager ondersteund om achterstanden weg te werken, hierin ben ik veel verschillende zaken tegengekomen en heb veel geleerd. Mijn vervolgopdracht is om projectmatig een aantal belangrijke verbeteringen binnen het werk van het sociale teams door te voeren. Dit laatste sluit goed aan bij mijn kwaliteiten en opleidingsachtergrond. Ik heb zin om hiermee te starten!

Wat maakt dat jij iedere dag dit werk met glimlach doet?

Het mooie van de huidige samenwerking is dat ik samen met mijn interne opdrachtgever stap voor stap afweeg waar mijn inzet het meest gewenst is. Dit maakt dat mijn inzet echt van meerwaarde is en dit voelt goed. Daarbij hebben mijn opdrachten een begin en een einde, dus werk ik gericht naar een resultaat toe. Zoals al eerder benoemd, de afwisseling spreekt mij aan, ik zie en leer op deze manier veel.

Heb je nog dingen die je wilt meemaken of bereiken?

Het lijkt mij mooi een paar jaar zo door te gaan, dit sluit ook aan bij mijn toekomstbeelden. 

Waarom heb je gekozen voor het werken met MRM?

Er heerst een informele en gezellige sfeer, het voelt als teamwerk. Zelf vind ik het belangrijk dat er tussen MRM en mij een duidelijke win-win situatie bestaat. In dit geval betekent dit voor MRM dat zij een plaatsbare kandidaat hebben en voor mij dat ik in korte tijd verschillende werksituaties leer kennen en versneld leer. Prima dus!