21 juni 2021

MRM in het nieuws

MRM in het nieuws!

MRM in het nieuws! Onlangs is een journalist van het Dagblad van het Noorden en Leeuwarder Courant bij ons langs geweest voor een interview met Menno van der Keur & Robin Broekema. Dit interview stond in de bijlage NoordZ en hier komt goed in naar voren waar wij als MRM voor staan!

BIJ MRM STAAT DE MENSELIJKE MAAT VOOROP

Onlangs verhuisde interim- en adviesbureau MRM naar een nieuwe en grotere locatie in Groningen. Het tekent de groei die het bureau doormaakt. Opdrachtgevers in met name de publieke sector doen graag een beroep op de specialisten van MRM. „En dan praat je over een breed scala aan functies”, legt Menno van der Keur uit. „Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en dat spreekt opdrachtgevers aan”, voegt collega Robin Broekema er aan toe.

Werkplezier, kwaliteit, aandacht, humor en toewijding staan centraal bij MRM. „Wij vinden het belangrijk dat medewerkers plezier hebben in hun werk, zowel op ons kantoor als extern”, zegt Van der Keur. „Dat was in coronatijd wel eens lastig, omdat veel mensen die extern aan het werk waren thuis moesten werken. Als dat niet mogelijk bleek te zijn, konden ze naar ons kantoor komen. Die ruimte was aanwezig.”

Menselijke maat

Het tekent de manier waarop MRM haar medewerkers bijstaat. „We werken met een vaste club mensen, die we zoveel mogelijk willen ondersteunen. We kennen elkaar goed, geven elkaar feedback en weten wat er bij onze opdrachtgevers speelt. Dit kunnen we, omdat we een relatief klein bureau zijn, waar we met korte lijnen werken en de menselijke maat voorop staat”, aldus Broekema.

En dat merken opdrachtgevers wanneer ze in zee gaan met MRM. „Als bureau staan we in goed contact met onze opdrachtgevers. Het gaat immers altijd om het realiseren van de beste match, waarbij de opdrachtgever en onze collega zich goed moeten voelen. Wij bereiden onze mensen goed voor op het werk dat ze gaan doen. En bieden, indien gewenst, ook trainingen en opleidingen aan. Dat leidt niet alleen tot tevreden opdrachtgevers, maar we helpen mensen op deze manier ook in hun werkcarrière.”

Schaarste

Zowel Van der Keur als Broekema verwachten dat overheidsinstanties nu en in de toekomst volop gebruik blijven maken van de deskundige medewerkers van MRM. „Er is sprake van schaarste binnen diverse domeinen en tegelijkertijd is er heel veel te doen, zoals in gebiedsontwikkeling, milieu, duurzaamheid, energietransitie, omgevingswetgeving, het sociale domein en op het gebied van Arboveiligheid. Wij leveren graag een bijdrage aan deze vakgebieden met de juiste professionals, zodat uiteindelijk een win-win situatie ontstaat. Een situatie waarin MRM daadwerkelijk iets kan toevoegen binnen een interim- of adviesproject.”

Verhuizing

De verhuizing is inmiddels afgerond, vanuit het nieuwe kantoor aan de Laan Corpus den Hoorn bevindt MRM zich op een prachtige zichtlocatie. „Een inspirerende omgeving met voldoende ruimte, een mooie stap vooruit voor ons bureau. Dit is een omgeving waar sfeer, werkgeluk en toewijding nog beter tot uitdrukking kunnen komen.”

„Met elkaar willen we een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkelingen”, besluit Van der Keur. „Daarbij is groei geen doel op zich. Echter, zo blijkt, wanneer je de juiste dingen doet, groei je bijna automatisch. Dat heeft de afgelopen periode wel bewezen.”

Bron: https://www.noordz.nl/2021/06/21/bij-mrm-staat-de-menselijke-maat-voorop/