MRM

MRM verbindt binnen veiligheid en techniek!

MRM advies

Adviestrajecten bieden we in vele vormen aan. Soms is een gesprek voldoende om een vraagstuk op te lossen. In het andere geval is de probleemstelling  complexer en vraagt de oplossing ervan langere tijd. Wat uw vraag ook is en welk traject daar bij hoort, MRM denkt hier graag in mee. We zetten daarvoor diverse specialistische kennis in, natuurlijk afgestemd op het vraagstuk dat er ligt.

Veiligheid & techniek

Kennis & Kunde

Veiligheid staat volop in de aandacht. Recente incidenten op het gebied van (bedrijfs)veiligheid, zoals in de chemie, bouw en duurzaamheid, zorgen voor maatschappelijke onrust. Er zijn veel initiatieven om de veiligheid van processen te verbeteren en te optimaliseren. Organisaties werken hierbij in verschillende verbanden met elkaar samen en starten interne projecten op. Binnen dit krachtenveld maakt MRM zich sterk om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bij de uitvoering van adviestrajecten kan de veiligheidskundig adviseur verschillende rollen aannemen, naar wens van de opdrachtgever.

Veiligheid & Techniek

KVGM

Adviestrajecten kunnen we in verschillende rollen aanbieden:

  • Adviseur; De adviseur geeft organisaties advies over hoe zij kunnen omgaan met gevaren. Hij doet voorstellen ter verbetering van bestaande situaties.
  • Expert; De expert/inhoudsdeskundige heeft kennis en ervaring binnen een specifiek deel van het vakgebied. Hij kan hierover als deskundige geraadpleegd worden.
  • Trainer/Opleider/Coach; De trainer/opleider/coach draagt kennis over om bepaalde prestaties in het omgaan met gevaren te verbeteren. De coach begeleidt mensen op het gebied van omgaan met gevaren.
  • Connector/Verbinder; De connector verbindt mensen met elkaar. Hij begrijpt de verschillen tussen mensen die elkaar nodig hebben, maar moeite hebben om elkaar te vinden, te verstaan of te begrijpen. Hij is in staat die verschillen te overbruggen. Verbinding vindt plaats zowel binnen als tussen organisaties.
  • Inspecteur/auditeur; De inspecteur/auditeur controleert of wetgeving, procedures en/of instructies worden nageleefd, dan wel gestelde normen worden behaald.
  • Onderzoeker; De onderzoeker verzamelt informatie om kennis te verkrijgen. Doel hiervan is een probleemeigenaar te kunnen adviseren over de oplossing van zijn probleem of vraag.
Z

Het uitvoeren van risicoanalyses

Z

Het geven van second opinions

Z

Het toetsen van veiligheidsplannen

Z

Het opzetten van projectbeheersingsinstrumenten

Veiligheid & Techniek

Hoe pakken we het aan

Een adviestraject begint over het algemeen met een gesprek waarin de opdracht wordt verkend. De vraag- of probleemstelling wordt doorgenomen, de fases die het traject zal doorlopen, de rolverdeling en het eindpunt.

Met duidelijke communicatie en heldere rapportages helpen we u op weg. Samen komen we tot een advies waarmee u goede keuzes kunt maken, voor nu en voor de lange termijn.

Bel vrijblijvend

 

Behoefte aan een advies binnen ons werkterrein? Neem contact met ons op en we helpen jou graag verder.